Serververonderhoud 3 januari, vanaf 18:00 uur

Op 3 januari vind vanaf 18:00 ongepland serveronderhoud plaats, waarbij uw site en e-mail enkele keren onbereikbaar kunnen zijn. Via deze website houden wij u op de hoogte van de verloop van het onderhoud. Er zal geen data verloren gaan; ook alle binnenkomende e-mails worden bewaard.

Update 19:30 : Om 19:15 is de server voor het eerst geherstart, rond deze tijd was uw website dus even onbereikbaar.

Update 00:30 : Het onderhoud is ten einde. Wij zullen de server de komende dagen extra in de gaten houden om te evalueren of de genomen maatregelen werken.

Met vriendelijke groet
DigiCit Webservices